Pondělní herna se Zuzkou a s Petrou

08-04-2019 . V rámci pondělní dopolední volné herny se Zuzkou a s Petrou (9:00 - 12:00 hodin) si můžete vyzkoušet práci s Montessori pomůckami nebo se vyřádit na opičí dráze (střídání aktivit v tělocvičně, sudý týden Montessori atktivity, lichý týden opičí dráha).